จังหวัดตราด ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดตราด ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก

logomain

 

ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน การพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดตราด ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ซึ่งสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (สาขา)  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จัดขึ้น โดยมีนายชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต รองผู้จัดการพื้นที่พิเศษ 3 ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดตราด ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) เข้าร่วมที่ห้องประชุมโรงแรมเอวาด้า ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด 

 

ตามที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กำหนดให้เกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด เป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council : GSTC) โดยใช้เกณฑ์สำหรับแหล่งท่องเที่ยว (Destination Criteria) ของ  GSTC มาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดตราด ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ขึ้น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่อเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดตราด ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ดังกล่าวภายในปี พ.ศ. 2565   

 

ทั้งนี้ในปี 2563 ในเบื้องต้นได้มีแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เกาะหมากตามเกณฑ์ GSTC ในหลายด้าน  อาทิ การลดปริมาณขยะ การควบคุมปริมาณน้ำ การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ เป็นต้น

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200710193835858

 330 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *