จังหวัดตราด ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

logomain

 

เมื่อวันที่ (9 ก.ค. 63) ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการฯจัดขึ้น โดยมีคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุม 2 สำนักงานเทศบาลเมืองตราด

 

สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดตราด ในครั้งนี้มีการนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนพิการ อาทิ การส่งมอบรถสามล้อโยกชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ จำนวน 10 ราย การรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดตราด เมื่อครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ การส่งเสริมและสนับสนุนกรดำเนินการขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ อย่างไรก็ตามการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 11 ราย รวมเป็นเงิน 440,000 บาท อีกด้วย

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200709190801480

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *