SFLEX เปิดโครงการ “สตาร์เฟล็กซ์ปันน้ำใจให้ผู้พิการ”

ภาพข่าว: SFLEX เปิดโครงการ “สตาร์เฟล็กซ์ปันน้ำใจให้ผู้พิการ”

 

ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SFLEX พร้อมทีมงานบริษัท ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เข้ามอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและเงินช่วยเหลือผู้พิการ ในโครงการ “สตาร์เฟล็กซ์ปันน้ำใจให้ผู้พิการ” ในเขตพื้นที่ ตำบลบางเพรียง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคม

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.ryt9.com/s/prg/3140426

 103 total views,  3 views today