สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เตรียมลงพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน

 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นำคณะสมาชิกวุฒิสภา เตรียมลงพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฏาคม 2563 คณะมี พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการวุฒิสภา และนายจิระชัย มูลทองโร่ย กรรมการฯ ลงพื้นที่ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในวันที่ 9 กรกฏาคม 2563 ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวโพดเป็นพืชยืนต้นในระบบเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน การปลูกกาแฟและมะม่วงหิมพานต์ ที่บ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมืองเชียงราย และการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์จังหวัดเชียงราย กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ตามรอยพ่อ ที่บ้านกล้วย หมู่ที่ 3 ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 

สำหรับในวันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2563 คณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย ดูศูนย์การเรียนรู้จำลองโคก หนอง นา โมเดล และรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็ก และเยาวนจังหวัดเชียงราย ในกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนและเยี่ยมชมผลงานการสร้างฝายชะลอน้ำ โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย และพระอาจารย์วิบูลย์ ธัมเตโช เจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยาน ดอยอินทรีย์ นำเสนอกระบวนการเรียนรู้การทำฝายชะลอน้ำ สำหรับในวันเสาร์ที่ 11 กรกฏาคม 2563 คณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะประชาชน ที่โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน โดยพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย นำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงรายและเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุภาคเหนือ เยี่ยมชมกิจกรรมตามฐานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การเรียนรู้พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กและเยาวชน และคณะเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย รับฟังการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติอากาศสะอาดด้านหมอกควันไฟป่า ความร่วมมือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับจังหวัดเชียงรายด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ

 

การดำเนินงานตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา ได้พบกับประชาชนอย่างใกล้ชิดอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ตลอดจนเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเป็นสื่อกลางสะท้อนปัญหาไปสู่ฝ่ายบริหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเผยแพร่ผลงานของวุฒิสภาให้ประชาชนได้รับทราบอันจะก่อให้เกิดความศรัทธา เชื่อมั่นในสถาบันวุฒิสภาต่อไป

 

logomain

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200707194701872

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *