สำนักงาน พมจ.นนทบุรี รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

 

สำนักงาน พมจ.นนทบุรี รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

เปิดรับสมัครคนพิการอายุระหว่าง 15-40 ปี

ลักษณะ/ประเภทความพิการ ได้แก่
1.พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย
2.พิการทางจิตใจและพฤติกรรม
3.พิการทางสติปัญญา
4.พิการทางการเรียนรู้
5.พิการทางออทิสติก

 

คุณสมบัติ
1.คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้
2.ความพิการไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอาชีพ
3.ไม่ติดสารเสพติด
4.ไม่เป็นโรคเรื้อรังและโรคติดต่อร้ายแรง
5. วุฒิการศึกษา ม.3 และ ป.6

 

เข้ารับการฝึกอาชีพโดยมีหลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่
1.หลักสูตรคอมพิวเตอร์
2.หลักสูตรอิเล็กกทรอนิกส์
3.หลักสูตรเย็บหนัง
4.หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

 

ช่องทางการสมัคร
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook : ศพอ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยสมัครได้สองช่องทาง 
1.สมัครทางไปรษณีย์ : ส่งใบสมัครพร้อมภาพถ่ายเต็มตัวที่เห็นสภาพความพิการมายัง ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 40 ม.7 ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 หรือ
2.E-mail: rehap-ppd@dep.go.th

 

หลังจากสมัคร ทางศูนย์ฯจะมีการประเมินคนพิการก่อนเข้ารับการฝึกอาชีพ โดย
1.นักสังคมสงเคราะห์จะโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสัมภาษณ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและประเมินผล หรือ
2.สมัครด้วยตนเองและประเมินผล

 

สามารถสอบถามได้ที่
นางสาวปรียาภรณ์ ตั้งเพียร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต โทร. 062-982-9611
และนางสาวอรุณรัตน์ เบียนสูงเนิน ผู้ประสานงาน โทร. 063-2432439
ในวันและเวลาราชการ

ขอขอบคุณ สมาคมคนพิการ แห่งประเทศไทย

และ  http://www.nonthaburi.m-society.go.th/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *