เหล่ากาชาด จ.ระยอง พร้อมคณะ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

logomain

 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง / ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสุดาดวง เกตุวิจิตร ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง ร่วมออกเยี่ยมตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีโดยปลัดอำเภอนิคมพัฒนา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนตำบลพนานิคม ผู้บริหารเทศบาลตำบลมะขามคู่ โรงพยาบาลนิคมพัฒนา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดระยอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุขอำเภอ อสม. ร่วมออกเยี่ยม จำนวน 2 ตำบล รวม 18 ราย  ดังนี้

 

รายที่ 1 น.ส.จราพร แดงสัมฤทธิ์ 9809 ซอย 8 ม.2 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 2 น.ส.จราพร แดงสัมฤทธิ์ 9809 ซอย 8 ม.2 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 3 นางละออ นิลเพ็ชร์ 8 ซอย 7 หมู่ 3 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 4 นายสุบิน มหาสงคราม 160/3 ม.3 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 5 นางจ้อย พวงมาลี 353 ซอย 8 หมู่ 6 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา

รายที 6 นายพีระพงษ์ แสงอ่อน 123 ซอย 9 ม.6 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 7 นายแสงหมึก อ้นถาวร 226 ซอย 9 หมู่ 2 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 8 นางฟอง สลับแก้ว 302/1 ซอย 11 ม.5 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 9 น.ส.สุนันท์ เห่งจินดา 693 ซอย 12 ม.7 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 10 นายจิรวัฒน์ เสือพร 693 ซอย 12 ม.7 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 11 น.ส.สมบูรณ์ พึ่งแย้มสวน 169/1 ม.6 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 12 น.ส.วิมาลา คำศรี 288 ม.6 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 13 นายชะลอม ยูงทอง 166/5 ม.1 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 14 น.ส.แอ๊ว บุญคุ้ม 332/32 ม.1 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 15 นายชาลี น่วมรัสมี 16 ม.5 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 16 นายพรศักดิ์ อยู่ถ้ำ 15/1 ม.2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 17 นายสิทธิชัย ผงราช 435 ม.3 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา

รายที่ 18 นางลอง ศรีดา 100 ม.7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา

 

พร้อมมอบชุดธารน้ำใจรายละ 1 ชุด เงินช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท และของใช้ที่จำเป็น ได้แก่ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว ยาสามัญประจำบ้าน เพื่อช่วยเหลือความเป็นอยู่ในเบื้องต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200701232814380

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *