พก. เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรครูแนะแนวการศึกษาพิเศษ และพัฒนาผู้ปกครองให้เป็นครู (วันสุดท้าย)

 

วันนี้ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. มอบหมายให้กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ (กสส.) นำโดยนางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้อำนวยการกองฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 โครงการ เตรียมความพร้อมเด็กพิการก่อนเข้าเรียนในโรงเรียนนำร่อง 4 แห่ง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ซึ่งเน้นการเตรียมความพร้อมเด็กพิการ ก่อนการเปิดภาคเรียน โดยให้ผู้ปกครองกับเด็กเข้าร่วมกิจกรรมกระบวนการกลุ่มย่อยการเตรียมความพร้อมเด็กพิการก่อนเข้าเรียน โดยแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม เพื่อฝึกทักษะได้แก่ ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ทักษะทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน และทักษะด้านสังคม ทักษะการรับรู้และการเคลื่อนไหว ทักษะทางวิชาการและการเตรียมความพร้อมทางอาชีพ โดยวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 และวิทยากรภาคเอกชน ทั้งนี้ จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนผลการร่วมพัฒนาตามกิจกรรม 5 ฐานการเรียนรู้ระหว่างเด็กพิการและผู้ปกครอง จำนวน 120 คน

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และเด็ก

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังกิน, ผู้คนกำลังนั่ง, ทารก และอาหาร

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังกิน และผู้คนกำลังนั่ง

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.facebook.com/pg/dep.go.th/posts/?ref=page_internal

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *