เรือนจำสุโขทัย มอบบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ต้องขังเพื่อการรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ

 

โดมแดนกลาง ภายในเรือนจำจังหวัดสุโขทัย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ เพื่อการรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ ตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงได้รับความช่วยเหลือและการบริการจากภาครัฐ ด้วยกรมการปกครองและกรมราชทัณฑ์ มีความเห็นร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือในการจัดทำทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน ให้แก่บุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ เพื่อเป็นหลักฐานแก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว ในการแสดงตนและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมาย ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การศึกษา การขอรับการสงเคราะห์จากภาครัฐ การติดต่อราชการ และการอื่นใดที่ต้องใช้หลักฐานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

เรือนจำจังหวัดสุโขทัยร่วมกับอำเภอเมืองสุโขทัย ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ จำนวน 79 คน เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2563 เพื่อให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ ตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงได้รับความช่วยเหลือและการบริการจากภาครัฐ โดยสามารถดำเนินการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื่อ HIV และเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบันเรือนจำจังหวัดสุโขทัยมีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 1,586 คน เป็นชาย 1,379 คน และหญิง 202 คน

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200624164036686

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *