จังหวัดอุทัยธานี บูรณาการหน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป และมอบบ้านผู้สูงอายุ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล หรือครอบครัวผู้สูงอายุ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

logomain

 

วานนี้ (23 มิ.ย.63) นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสมพจน์ สารภูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉาง พร้อมด้วย นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองฉาง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป

 

โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ที่ดูแลหรือครอบครัวของผู้สูงอายุอีกด้วย

 

สำหรับการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไปในครั้งนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอหนองฉาง จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย ตำบลหนองยาง ได้แก่ นางแก้ว พุทธรัตน์ อายุ 102 ปี, ตำบลทุ่งพง ได้แก่ นางหยวก ระดาบุตร อายุ 100 ปี, ตำบลอุทัยเก่า ได้แก่ นางเนี่ยม โชติกะคาม อายุ 102 ปี, ตำบลหนองสรวง ได้แก่ นางพับ ทัศจันทร์ อายุ 101 ปี และตำบลทุ่งโพ ได้แก่ นายสุรินทร์ ณรงค์มี อายุ 100 ปี

 

นอกจากนี้ได้มอบบ้านให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางมาลี วัฒนวิกย์กิจ อายุ 65 ปี เป็นการปรับปรุงห้องน้ำใหม่ และนางลอย สำราญฤทธิ์ อายุ 90 ปี ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำใหม่ และหลังคาบ้าน ซึ่งผู้สูงอายุบางรายยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดี บางรายช่วยเหลือตนเองได้เพียงเล็กน้อย มีอาการหลงลืม มีปัญหาเรื่องสายตา การได้ยิน และพิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งโอกาสนี้นายอำเภอหนองฉางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุด้วย

 

ทั้งนี้ จังหวัดอุทัยธานี มีผู้สูงอายุประมาณ 70,274 คน คิดเป็นร้อยละ 21.38 ของประชากรทั้งจังหวัด ซึ่งขณะนี้จังหวัดอุทัยธานีเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในส่วนของผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 100 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 29 คน กระจายอยู่ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัด โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานีร่วมกับภาคีเครือข่าย มีกำหนดออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี ให้ครบทั้ง 8 อำเภอต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200623202844397

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *