จังหวัดตรัง เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง มุ่งเน้นให้ประชาชนปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

logomain

 

นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ภาวะวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ส่งผลต่อสุขภาพจิตของคนไทยเป็นจำนวนมาก  จังหวัดตรัง จึงได้เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่  บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และญาติ ผู้ถูกกักตัว (Quarantine) ผู้เปราะบางทางสังคม เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือทางจิต คนพิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้มีปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง เป็นต้น

 

ทั้งนี้ มีการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตอย่างเร่งด่วนโดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูจิตใจของประชาชน มุ่งเน้นให้ประชาชน ครอบครัว และชุมชน ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีความเข้มแข็งทางจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยพลังสามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200624094756468

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *