ไม่ทอดทิ้ง!‘พมจ.น่าน’มอบเงิน‘คนพิการ-ผู้ดูแล’จากกองทุนฯใช้ประกอบอาชีพ

ไม่ทอดทิ้ง!‘พมจ.น่าน’มอบเงิน‘คนพิการ-ผู้ดูแล’จากกองทุนฯใช้ประกอบอาชีพ

 

‘พมจ.น่าน’ มอบเงิน ‘คนพิการ-ผู้ดูแล’ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อนำเงินไปประกอบอาชีพ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ไม่ทอดทิ้งคนพิการ

 

17 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนิธิวัฒน์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวให้โอวาทคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ได้รับเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อนำเงินไปประกอบอาชีพ

 

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ไม่ทอดทิ้งคนพิการ และพยายามให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนคนพิการผ่านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ซึ่งกองทุนนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้โอกาส และสนับสนุนคนพิการให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบอาชีพได้อย่างเสมอภาพ เนื่องจากคนพิการส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ กองทุนฯ จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่จะส่งเสริมอาชีพอิสระของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ รวมถึงการสนับสนุนโครงการรวมกลุ่มอาชีพของคนพิการ เป็นการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน เพื่อให้ช่วยครอบครัวให้มีความมั่นคงแข็งแรง

 

นายนิธิวัฒน์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า โดยจังหวัดน่าน ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพ โดยมีมติอนุมัติสนับสนุนให้คนพิการและผู้ดูแล คนพิการกู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อนำไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพ รวมทั้งสิ้น 27 ราย เป็นเงิน 1,381,300 บาท ซึ่งวันนี้เป็นการทำสัญญารับเงินจากกองทุนทั้งผู้กู้ และผู้ค้ำ ก็ขอให้ใช้เงินที่ได้รับไป ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย อย่างรอบคอบ และควรน้อมนำศาสตร์พระราชา เรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำเนินชีวิต ในส่วนของการชำระเงินคืนกองทุน เชื่อว่าทุกคน มีความรับผิดชอบ ส่งคืนตามกำหนดเวลา เพื่อที่ให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินทุนรายอื่นๆ จะได้มีทุนในการกู้ในครั้งต่อไป

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.naewna.com/local/499856

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *