เปิดขั้นตอน ‘รับเงินเยียวยา’ กลุ่มเปราะบาง 1 พัน 3 เดือน เริ่มจ่าย ก.ค.ได้ทีเดียว 2 งวด

เปิดขั้นตอน 'รับเงินเยียวยา' กลุ่มเปราะบาง 1 พัน 3 เดือน เริ่มจ่าย ก.ค.ได้ทีเดียว 2 งวด

 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวง พม. และโฆษกกระทรวง พม. กล่าวในการแถลงข่าวการจ่ายเงิน ตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง 1 พันบาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน รวมทั้งสิ้น 3,000 บาท ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเสนอโดย พม.นั้น มาตรการดังกล่าวได้ช่วยเหลือประชาชน 3 กลุ่ม ในความดูแลของ พม.ที่ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 ของรัฐ ได้แก่ เงิน 5 พันบาท เยียวยาแรงงานนอกระบบของกระทรวงการคลัง เงิน 5 พันบาท เยียวยาเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเงินเยียวยาแรงงานในระบบถูกเลิกจ้าง ของสำนักงานประกันสังคม

 

ทำให้เป้าหมายเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ พม.กำหนดตอนแรก จาก 13 ล้านคน เหลือจำนวน 6,781,881 ราย ประกอบด้วย เด็ก ที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1,394,756 ราย, ผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4,056,596 ราย และคนพิการ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,330,529 ราย รวมใช้งบประมาณ 20,345 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อรับสิทธิ เพราะ พม.มีข้อมูลประชาชนกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้ว เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ฉะนั้นหากประชาชน 3 กลุ่มดังกล่าว ได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพในเดือนล่าสุดอยู่แล้ว และไม่เคยรับเงินเยียวยาโควิดของรัฐข้างต้น ก็ถือว่าได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางแน่นอน

 

โฆษก พม. กล่าวอีกว่า ส่วนการเบิกจ่ายเงิน คาดว่าจะแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบแรก จ่ายงวดที่ 1-2 เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน จำนวน 2,000 บาท คาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ต้นเดือนกรกฎาคม และรอบสอง จ่ายงวดที่ 3 เดือนกรกฎาคม จำนวน 1,000 บาท คาดว่าจะจ่ายได้ต้นเดือนสิงหาคมต่อไป โดยประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาผ่านช่องทางเดิมที่ได้รับเบี้ยยังชีพ คือ จ่ายตรงผ่านบัญชีธนาคาร และเงินสดโดยมีกระทรวงมหาดไทยดำเนินการ อย่างไรก็ตาม หากประชาชนสงสัยว่าตนเองจะได้รับสิทธินี้หรือไม่ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) ในจังหวัดภูมิลำเนาได้ หรือโทร.สายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ของ พม.ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ถามถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ถือสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มอีก 1,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน ตามที่ ครม.มีมติให้เงินเยียวยาผู้ถือสวัสดิการแห่งรัฐด้วยหรือไม่

 

นางพัชรี กล่าวว่า เงินเยียวยาที่ใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.เงินกู้ จะให้เพียง 1 คน 1 สิทธิ ฉะนั้นประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้ 1 สิทธิ คือ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ขณะที่เงินเยียวยาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีสิทธิจะต้องไม่เคยได้รับเงินเยียวยาโควิดข้างต้นใดๆ เลย

 

อย่างไรก็ตาม มีข้อสงสัยของพ่อแม่ที่ลูกได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด แต่ตัวเองได้รับสิทธิเงินเยียวยาโควิด-19 จากรัฐไปแล้ว จะได้เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางหรือไม่นั้น ก็ยังได้อยู่ เพราะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดยึดสิทธิตามชื่อเด็ก ไม่ใช่ชื่อพ่อแม่

 

 

ขอขอบคุณ  https://news.trueid.net/detail/Y7DGWZDl9W04

และ  https://www.facebook.com/pg/Msociety.go.th/posts/?ref=page_internal

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *