ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล จัดทำแผนเตรียมความพร้อมการเรียน การสอนภาคเรียนที่ 1/2563 พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ อย่างเคร่งครัด

logomain

 

วันนี้ (18 มิ.ย. 63) นายสุบิน เล็งเจ๊ะ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า สำหรับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้โดยโอกาส กระทรวงศึกษาธิการ โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดูแลรับผิดชอบ จัดทำ Platform เพื่อเป็นเวทีเชื่อม 176 หน่วยงาน และโยงคนพิการทั้งประเทศให้สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาตนเองได้มากขึ้น ตามแนวทาง “ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู” โดย Platform นี้ จะสามารถทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเรียนรู้วิธีดูแล พัฒนาผู้เรียนที่พิการ ตามแบบต่าง ๆ ต่อไปได้ ทั้งยังสามารถบรรจุสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ การให้คำปรึกษา แนะนำ และเรื่องอื่น ๆ ซึ่ง Platform ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษ คือ เมื่อค้นหาเข้าไปก็จะทราบข้อมูลว่าจังหวัดนี้มีคนพิการประเภทใดบ้าง มีกี่คน และมีบ้านอยู่ที่ไหน เป็นต้น

 

สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล มีนักเรียนทั้งหมด 265 คน แบ่งเป็นผู้ที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญา 88 คน บกพร่องทางการมองเห็น 8 คน บกพร่องทางการได้ยิน 5 คน บกพร่องทางร่างกายหรือเคลื่อนไหว 57 คน บกพร่องทางการเรียนรู้ 3 คน บกพร่องทางการพูดและภาษา 3 คน บุคคลออทิสติก 28 คน และบุคคลพิการซ้อน 73 คน โดยมีรูปแบบการให้บริการ คือ รับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการอำเภอ และตามบ้านและชุมชน และมีสถานที่ให้บริการ ดังนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล หน่วยบริการเมืองฉลุง หน่วยบริการท่าแพ หน่วยบริการควนโดน หน่วยบริการควนกาหลง หน่วยบริการมะนัง หน่วยบริการละงู และหน่วยบริการทุ่งหว้า

 

ขณะนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ได้จัดทำแผนเตรียมการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประกอบด้วย ด้านผู้ปกครอง ในการนำนักเรียนมารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล /หน่วยบริการ พร้อมจัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนที่เข้ารับบริการ ด้านครู เตรียมความพร้อมวางแผนการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) และจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้พร้อมตลอดเวลาที่ให้บริการตามแผนฯ จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน จัดทำแนวปฏิบัติการเข้า-ออกสถานศึกษา ตรวจวัดอุณหภูมิวันละ 2 ครั้ง ล้างมือก่อนเข้าอาคาร กำชับ ดูแลนักเรียนรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร

 

ส่วนด้านสถานศึกษา จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวทางการนำนักเรียนเข้ารับบริการ จัดเตรียมความพร้อมของศูนย์การศึกพิเศษประจำจังหวัดสตูล หน่วยบริการในการให้บริการฟื้นฟูและพัฒนานักเรียนที่มารับบริการ และจัดทำแนวทางปฏิบัติการเข้ารับบริการ คำแนะนำ ปรึกษา ของผู้ปกครองและผู้ดูแลคนพิการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิการเข้ารับบริการ การสวมหน้ากากอนามัย จัดเตรียมอ่างล้างมือ สบู่ล้างมือ และน้ำยาฆ่าเชื้อไว้บริการ ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อพื้นผิวสัมผัสทั้งภายในและภายนอกอาคาร และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน เป็นต้น

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200618120530757

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *