ถุงยังชีพกว่า 6,000 ชุด เริ่มทยอยช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ส่งถึงมือเด็กกำพร้าแล้ว

logomain

 

สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้มีการปล่อยขบวนรถถุงยังชีพ ศอ.บต. ภายใต้กิจกรรม สร้างความเข้าใจสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรค COVID-19 โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุข ทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้รับ และส่งต่อให้กับกลุ่มให้บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิในพื้นที่ กระจายและส่งต่อความช่วยเหลือเร่งด่วนให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง เด็กกำพร้า ฯลฯ กลุ่มที่มีผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19 ตลอดจนมีความเดือดร้อนกว่า 11 กลุ่มเป้าหมาย จำนวนกว่า 6,000 ชุด

 

โดยในวันที่ (21 พ.ค. 63) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา (พจม.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตำบลจะก๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แจกจ่ายถุงยังชีพจาก ศอ.บต. ให้กับครอบครัวที่กำพร้าบิดามารดา จำนวน 5 ครอบครัว ได้แก่

 

1.ครอบครัวนายอับดุลรอแม มะกาเจ (บิดา) ซึ่งมีบุตรทั้งหมด 7 คน ซึ่งกำพร้ามารดา

2.ครอบครัวนางนูรา มะกอ (มารดา) มีบุตร 1 คน ซึ่งกำพร้าบิดา

3.ครอบครัวนางสาวรอฮีหม๊ะ สามะ (มารดา) มีบุตร 1 คน ซึ่งกำพร้าบิดา

4.ครอบครัวนางสาวรอฮานี สาและ ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์และดูแลเด็กชายฟัครูน กูวิง เนื่องจากกำพร้าพ่อ และเด็กชายฟาราฮัน ดือราแม ซึ่งกำพร้าทั้งบิดา-มารดา

และ 5.ครอบครัวนางสาวมือเลาะ ดอมะ เป็นผู้อุปถัมภ์และดูแลเด็กชายอาดัม ดอมะ กำพร้าพ่อ และในการนี้ได้ส่งมอบถุงยังชีพ ให้แก่บัณฑิตอาสาฯ ในพื้นที่ เพื่อนำไปดำเนินการแจกจ่ายให้กับกลุ่มคนที่อยู่ในเกณฑ์ ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือต่อไป

 

นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา (พมจ.) เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการลงพื้นที่แจกถุงยังชีพของ ศอ.บต. ให้กับกลุ่มเยาวชนที่กำพร้าบิดามารดา โดยผ่านการคัดเลือกจากบัณฑิตอาสาในพื้นที่ นำรายชื่อกลุ่มคนเปราะบางมาประสานมาทาง พมจ. ซึ่งมีจำนวนของเยาวชนที่กำพร้าบิดามารดาในจังหวัดยะลา 300 กว่าราย เพื่อนำสิ่งของลงไปแจกจ่ายให้กลุ่มที่มีความเดือดร้อน ในส่วนการดูแลเยาวชนที่กำพร้านั้นเป็นกลุ่มที่อยู่ในความดูแลของ พมจ.อยู่แล้ว และบางครอบครัวเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 2,000 ต่อเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยกิจกรรมการมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มที่เปราะบาง ถือเป็นโครงการที่ดี สามารถทำให้ชาวบ้านที่มีความเดือดร้อนได้รับสิ่งของเหล่านี้ซึ่งสถานการณ์โรคที่ระบาดในขณะนี้ทำให้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก และหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนไม่เคยทิ้งให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน ให้โดดเดี่ยวเพียงลำพังอย่างแน่นอน

 

นอกจากนี้นางสูรียะ สาเต๊ะ ตัวแทนบัณฑิตอาสา หมู่ที่ 6 ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เผยถึงการสำรวจกลุ่มคนเปราะบางว่าทางบัณฑิตอาสาได้มีการประสานมายังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงผู้นำศาสนาในพื้นที่เพื่อทำการคัดกรองตามความเหมาะสมในทุกด้าน ซึ่งในพื้นที่แห่งนี้มีกลุ่มผู้เปราะบาง จำนวน 572 คน ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่มีฐานะยากจน โดยเฉพาะกลุ่มของเยาวชนที่กำพร้าบิดามารดา ซึ่งผ่านมาการคัดเลือกแล้วในตำบล จำนวน 83 ราย นอกจากนี้จะมีการประสานไปยังผู้นำในพื้นที่เพื่อส่งมอบถุงยังชีพของ ศอ.บต. ต่อไป

 

อย่างไรก็ตาม เครื่องอุปโภคบริโภคในการจัดทำถุงยังชีพนั้น ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ทั้งในและนอกพื้นที่ กว่า 10 หน่วยงาน เพื่อส่งมอบความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ ถุงยังชีพจาก ศอ.บต. กว่า 6,000 ชุด จะทยอยแจกจ่ายให้ถึงมือพี่น้องประชาชน อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในห้วงสถานการณ์ COVID-19 อย่างทั่วถึงต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200521174051067

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *