พมจ.ยโสธร ฝึกอาชีพแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพิ่มโอกาส สร้างอาชีพ สู้โควิด-19

logomain

 

จากการที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายและมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโดยรวมของประเทศ ทั้งด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ ด้านคมนาคม รวมถึงด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ขาดรายได้เพื่อจุนเจือครอบครัว

 

นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เล็งเห็นปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจและการไม่รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์ จึงกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดจัด “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการถูกล่อลวง”  เพื่อเป็นทางเลือกในการนำไปต่อยอดประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวในช่วงสถานการณ์โควิด-19

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร จึงได้กำหนดจัดโครงการฯ ดังกล่าว ขึ้น จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 20 คน ซึ่งทั้ง 2 รุ่น ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4-13 พฤษภาคม 2563 เป็นเวลา 10 วัน ซึ่งรุ่นที่ 1  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป จะเรียนรู้ฝึกทักษะด้านต่างๆ เช่น การทำน้ำข้าวโพด วุ้นกะทิ บาบิคิว กล้วยทอด ขนมตาล ขนมจีบ เป็นต้น ณ ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงาน พมจ.ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ส่วนรุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กและเยาวชน จะฝึกทักษะด้านการพึ่งพาตนเอง ได้แก่ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การตอนกิ่งมะม่วง มะนาว การทำน้ำยาซักผ้า ยาหม่องสมุนไพร เป็นต้น

 

ณ มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร และเมื่อทั้ง 2 รุ่น ฝึกทักษะเสร็จแล้วจะมีการถอดบทเรียนและให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การค้ามนุษย์ อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อลดภัยอันตรายจากการถูกล่อลวงการค้ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆ และเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ ด้วยการหันมาพึ่งพาตนเองด้วย การน้อมนำศาสตร์พระราชา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นการเพิ่มโอกาส สร้างอาชีพ ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200507134227929

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *