เทศบาลเมืองสุรินทร์ มอบถุงยังชีพเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ มอบถุงยังชีพเยียวยาแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ในวันที่ 22 และ 23 เมษายน 2563 จำนวน 1,287 ราย ครอบคลุมทั้ง 33 ชุมชน ตามที่ได้มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด–19 โดยให้ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด เช่น ผู้ถูกกักกันควบคุมโรค กลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ไปลงทะเบียนกับประธานชุมชน กรรมการชุมชน หรือ อสม. ทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อได้พิจารณาดำเนินการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค และหรือสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่มสะอาด มอบแก่ประชาชนตามมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเทศบาลเมืองสุรินทร์

 

โอกาสนี้ นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ทีมนำร่อง ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนการงาน นำถุงยังชีพไปมอบในวันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ชุมชนมั่งมีศรีสุข สระโบราณ หมอกวน เทพสุนทร ปัทมานนท์ หน้าสถานีรถไฟ สุรินทร์ภักดี ศรีจุมพล และศรีไผทสมันต์ และในวันที่ 23 ได้แบ่งทีมมอบถุงยังชีพ ออกเป็น 3 ทีม

 

ทีมที่ 2 นายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์  นายธีรพงศ์ โสวภาค ประธานสภาเทศบาล  คณะสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน มอบที่ชุมชนศรีดอกจาน พรหมเทพ ปอยปริง-ปอยหลวง ประทุมเมฆ หลังตลาด ตาดอก และบูรพาราม

 

หลังจากนั้น ประธานชุมชน กรรมการชุมชน และ อสม. จะได้นำไปมอบต่อที่บ้านของประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบตามรายชื่อที่ได้ทำการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเดือดร้อน ตามลำดับต่อไป

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200423204533275

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *