สำนักงาน พมจ.สุพรรณบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 2 / 2563

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2 / 2563 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และคุ้มครองคนพิการ รวมทั้งให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ คนพิการมีอัตราการเพิ่มขึ้นในสังคม มาจากหลายสาเหตุด้วยกัน อาทิ มีความพิการตั้งแต่กำเนิด เนื่องจากสภาวะผิดปกติ หรือได้รับการกระทบกระเทือนจากหลายสาเหตุ เช่น ระหว่างการตั้งครรภ์ ความพิการภายหลังจากอุบัติเหตุ ความเจ็บป่วยจากโรค และจากการที่ประชาชนมีแนวโน้มอายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเพิ่มโอกาสที่จะพบความพิการมากกว่า กลุ่มอายุอื่นๆ ข้อมูลทำบัตรประจำตัวคนพิการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่ามีคนพิการ จำนวน 30,376 คน หรือร้อยละ 3.62 ของประชากรทั้งหมดในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นผู้ที่มีลักษณะความพิการอย่างน้อย 1 ใน 3 ลักษณะ คือ เป็นประชาชนที่มีความลำบาก หรือปัญหาสุขภาพที่เป็นข้อจำกัด ในการทำกิจกรรมและมีผลทำให้การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก มีความสำคัญสำหรับคนพิการ สะดวก

 

ดังนั้น กลไกเครือข่ายด้านคนพิการจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการดังกล่าว กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงได้ส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อพม. ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านคนพิการและความพิการ เพื่อจะได้ให้ข้อมูลการช่วยเหลือและการคุ้มครองสิทธิแก่คนพิการและครอบครัว ในชุมชนของตนได้

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200407174049286

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *