พมจ.ยโสธรขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัยให้กับผู้พิการ และประชาชนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมาทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการรวมพลังเครือข่ายคนพิการจังหวัดยโสธรป้องกันภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้พิการและประชาชนทั่วไป โดยได้รับเงินบริจาคจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในการซื้ออุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสในครั้งนี้จนผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุได้รับทุกคนทั้ง 9 อำเภอ

 

 

นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรเปิดเผยว่า ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการ รวมพลังเครือข่ายคนพิการจังหวัดยโสธรป้องกันภัยจากโรคโควิด-19 และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้พิการในจังหวัดยโสธร และ ประชาชนทั่วไป ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีประชาชนจิตอาสาที่ร่วมบริจาคเงินสบทบในการทำหน้ากากเป็นจำนวนมากประกอบด้วย นายประดิษฐ์ ศรีคำพันธ์ นายกิตติชน สนิทเชื้อ นางสุทิน หาริชัย นางสาวสมฤทธิ์ คำเอี่ยม นางมยุรี มาตย์บุญตา นางรจนา ทองบ่อ นายวิทวัส วังคะฮาด นางอำไพร ก้อนผา เด็กชายศรัณ ดวงนิล นายอนุวัฒน์ บุญพันธ์ นางสมจิตร พิจารณ์ นางมุกดา บุญศรี นางพิมพ์ใจ สมยา นางสาวปุญชรัสมิ์ ตั้งเกื้อมิตร นางสาวลักขณา ทัพสอาด นายเกียรติศักดิ์ ซื่อตรง นางสุวรรณา เมฆมนต์ นางสาววรณี ปิ่นสุวรรณ นางพิศมัย ทิบุพระ นายปัณณวิย์ สุอนันตา นางสาวพัชรี บ่มกระโทก นางสาวปติญญา พลเยี่ยม นางวลีพร ธรรมวงค์ นายปรัชญา คำทะเนตร นายวิศรุต รอดโพธิ์ทอง นายปิยวัฒน์ กิมะพงศ นายยุทธนา สีตะระโส นายสิทธพร ทองขาว นายวัชรา ศรีพงษ์พันธ์ นายจิรศักดิ์ มังกรแสงแก้ว นางสุดใจ พันธ์เลิศ นางสุนันทา วังคะฮาด นายกิตติสัณฑ์ สงวนทรัพย์ นายนพรัตน์ สายสอน นายอนุลักษณ์ ปัญญา นายสุปรีดิ์ อินทรเทียม นางสาวศุภัคชญา ศุภัคณรงค์ นายกิตติกร เต็กเก๊า นายเสริมเกียรติ ขาวบ้านนา นายธงชัย จิฐานนท์ นางสาวแสงเดือน ทองทา และร้านถ่ายเอกสาร รวมเป็นเงิน 10,659 บาท

 

 

นอกจากนั้นยังมีผู้ที่บริจาคเป็นผ้าในการทำหน้ากาก และบริจาคหน้ากากอนามัยที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรจึงขอขอบคุณ ทุกท่านที่ได้ร่วมสมทบบริจาคในครั้งนี้และหน้ากากอนามัยที่ผลิตได้ก็ถึงผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดยโสธรทุกคนเรียบร้อยแล้วเพื่อใช้ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด- 19

 

สมหมาย/ยโสธร

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  https://siamrath.co.th/n/145294

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *