จ.สุราษฎร์ธานี ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการส่งมอบหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 24,000 ชิ้น

 

เมื่อวันที่ (31 มี.ค. 63) ที่ห้องเมืองคนดี ขั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการส่งมอบหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ของกระทรวงมหาดไทย ที่ส่งมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 24,000 ชิ้นต่อวัน เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรค COVID-19 ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันโรคดังกล่าว ได้แก่

 

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิด สัมผัสผู้ป่วยในหมู่บ้าน ชุมชน เช่น อสม.

กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานบริการที่ใกล้ชิดกับประชาชน เช่น สำนักทะเบียนอำเภอ ท้องถิ่น ศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานที่ดิน สำนักงานขนส่ง สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานหนังสือเดินทาง สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุขของ อปท.

กลุ่มที่ 3 ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง เช่น พนักงานเก็บขยะ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจุดตรวจ

และกลุ่มที่ 4 กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุผู้ป่วย ผู้ที่มีโรคประจำตัว และผู้พิการ เป็นต้น

 

นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้จัดสรรหน้ากากอนามัยให้กับจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำไปจัดสรรให้กับเจ้าหน้าที่ และประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ได้แก่ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิด สัมผัสผู้ป่วย ในหมู่บ้าน ชุมชน เช่น ผู้นำหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชน รวมทั้งประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้ที่มีโรคประจำตัว เป็นต้น โดยทางส่วนกลางจะจัดส่งหน้ากากอนามัยดังกล่าวมาให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันละ 24,000 ชิ้น

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200402152252623

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *