จ.สกลนคร อบรมอาชีพกลุ่มสตรี คัดกรองเข้มป้องกันไวรัสโควิด-19

 

จ.สกลนคร อบรมอาชีพกลุ่มสตรี คัดกรองเข้มป้องกันไวรัสโควิด-19

 

เทศบาลตำบลเชียงเครือ เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้ ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำศักยภาพที่มีอยู่ของสตรีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ 

 

วันที่ 19 มีนาคม 2563 ที่ศูนย์แสดงจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และศูนย์บริการท่องเที่ยวตำบลเชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร นายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาในกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลเชียงเครือ รวมถึงเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ตลอดจนมีการดำเนินชีวิต บนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ทั้งนี้ ในอดีตจะมีค่านิยมของคนไทยที่ว่าสตรีจะต้องอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน แต่สำหรับปัจจุบันค่านิยมเหล่านั้นได้เปลี่ยนไป สตรีกับบุรุษมีความเสมอภาคกัน แม้ว่าสังคมจะหมุนเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่กิจกรรมและบทบาทสตรีในแต่ละด้านยังคงมีความสำคัญเสมอมา สตรีเป็นผู้มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเช่นเดียวกัน แต่ได้ถูกละเลยในการนำศักยภาพที่มีอยู่ของสตรีมาใช้ให้เกิดประโยชน์

 

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในเรื่องการระมัดระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 การฝึกปฏิบัติหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา โอกาสนี้ ได้นำผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ในเทศบาล เข้าจุดคัดกรองเพื่อแสกนหาไข้ การล้างมือด้วยเจล การแจกหน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19

 

 

 

logomain

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200319142027791

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *