องคมนตรี มอบเกียรติบัตร และเข็มเครื่องหมายตอบแทนแก่ผู้มีอุปการคุณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย

logomain

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช, ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานมูลนิธิฯ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ที่ห้องประชุม ISAN HALL อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ มีนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, นายวิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย, นางบุญสนอง ศิริชนะ ประธานกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ, นายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ, นายชาญชัย ชัยสว่าง สาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ, พ.อ.สุทธ์พิชญพงษ์ สุธิราวุธ รอง ผอ.รมน.จังหวัดหนองคาย, พ.ต.อ.ณัฏฐพนธ์ พยอมใหม่ ผกก.สภ.ท่าบ่อ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ให้การต้อนรับ

 

สำหรับการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแผนพัฒนาของโรงพยาบาลและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ พร้อมมอบเกียรติบัตร และเข็มเครื่องหมายตอบแทนแก่ผู้มีอุปการคุณ มอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วยที่ชั้น 1 อาคารหลวงพ่อจันมี อนาลโย และเยี่ยมชมโรงพยาบาล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ยังความปลาบปลื้มแก่ผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล อย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยต่อพสกนิกรของพระองค์ท่าน

 

จากนั้น คณะฯ เดินทางไปเยี่ยมกิจกรรมที่ชุมชนหกแยกร่วมใจพัฒนา หมู่ 5 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ และ เดินทางไปที่บริเวณข้างศูนย์สูบน้ำด้วยไฟฟ้าอำเภอท่าบ่อ ถนนพนังชลประทาน (ท่าบ่อ-หนองคาย) อำเภอท่าบ่อ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารออมสินร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จัดทำขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และมุ่งขยายบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขให้แก่ผู้นำทางศาสนา ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 10 แห่ง ในระยะเวลา 3 ปี คือ ปี 2562 ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่ ปี 2563 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม และปี 2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

โดยธนาคารออมสินสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการรวม 100 ล้านบาท ในโครงการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ซึ่งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจะสนับสนุนการดำเนินงานทั้งของธนาคารออมสินและกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการก่อสร้างอาคาร 10 แห่ง ซึ่งเป็นอาคารที่ทันสมัย การออกแบบอาคารใช้หลักประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนการจัดกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ จะเป็นแหล่งให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรภายในองค์กรและประชาชนโดยรอบ นอกจากนี้ มูลนิธิจะขอพระราชทานนามอาคารต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200319095116654

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *