รุกทบทวน พ.ร.บ.คนพิการอุดช่องโหว่

 

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กล่าวว่า ขณะนี้ พก.อยู่ระหว่างการทบทวน พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 โดยได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาพิจารณ์ไปแล้ว 4 เวที จากนี้จะเชิญกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสมาคมคนพิการทุกประเภท และตัวแทนคนพิการทุกประเภทมาระดมความคิดเห็นอีกรอบ

เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวใช้มาตั้งแต่ปี 2550 และแก้ไขเพิ่มเติมปี 2556 อาจจะมีความล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับฟังมุมมองจากเวทีต่างๆ ได้เห็นถึงบางประเด็นที่อาจจะต้องมีการแก้ไข เช่น การจ้างงานคนพิการที่จะต้องเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกระทรวงแรงงานให้ชัดเจนในวิธีปฏิบัติยิ่งขึ้นรวมถึงเรื่องการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งจะทบทวนกลไกต่างๆ ที่ผ่านมาสามารถขจัดการเลือกปฏิบัติได้จริงมากน้อยเพียงใด เช่น กรณีไม่ได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานการจ้างงานกับการดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นต้นรวมถึงการพิจารณาหาแนวทางอุดปัญหาช่องโหว่ที่เกิดการถูกหักหัวคิวการจ้างงานเนื่องจากสถานประกอบการต้องจ้างคนพิการเข้ามาทำงานตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด แต่มีคนกลางเข้ามาเป็นผู้ประสานดำเนินการไม่ถูกต้องโดยที่สถานประกอบการไม่รับทราบ จนเกิดปัญหาร้องเรียนเช่นที่ผ่านมา

 

อธิบดี พก. กล่าวด้วยว่า การพิจารณาทบทวนประเด็นต่างๆ มีความก้าวหน้าไปพอสมควร ซึ่งในระดับเวทีย่อยคาดว่าน่าจะดำเนินการเสร็จเป็นร่างเบื้องต้นภายในสิ้นเดือน มี.ค.นี้ จากนั้นจะนำร่างเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ พก. เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็น เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นมาสรุปประมวลอีกครั้ง หลังจากนั้นจะมีเวทีสุดท้ายโดยเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากภาคประชาชนอีกรอบ คาดว่าน่าจะดำเนินการได้ช่วงหลังเดือน เม.ย.เนื่องจากช่วงนี้มีข้อจำกัดเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเมื่อกระบวนการต่างๆเสร็จสิ้นก็จะนำสู่การเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ก่อนเข้าสู่กระบวนการทางนิติบัญญัติต่อไป คาดว่าภายในปีงบประมาณ 2564 น่าจะเห็นความชัดเจน

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1776586

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *