ประชุมอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดยโสธร

 

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ห้องหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธรนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธาน ในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดยโสธรครั้งที่ 2/2563 ตามที่ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และความคืบหน้า ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา ให้คณะกรรมการฯได้รับทราบ พร้อมทั้งได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน ที่ผ่านมา

 

 

 

นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เปิดเผยว่าการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการฯ รับทราบผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาตลอดจนอุปสรรคปัญหาเพื่อร่วมกันแก้ไขนอกจากนั้นแล้วเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้การเห็นชอบ โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ประกอบด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการจังหวัดยโสธรโดยศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด โครงการประสานพลังอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตคนพิการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอบรมอาชีพ การทำไม้กวาดดอกหญ้าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของชมรมที่พึ่งพากันเพื่อคนพิการ

 

 

อีกทั้งโครงการฝึกอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และการทำกระเป๋าย่ามผ้าขาวม้าโดยชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการการประปาส่วนภูมิภาค และการขอและ พิจารณาคำขอกู้ยืมเงินกองทุนจำนวน 40 ราย นอกจากนั้นยังได้รายงานการขอขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการตั้งแต่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 9 มีนาคม 2553 จำนวน 639 คนเป็นเพศชาย 325 คนเพศหญิง 34 คน

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  https://siamrath.co.th/n/138405

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *