ออล ไทย แท็กซี่ฯ มอบรางวัล “คนขับเกรด A” ครั้งที่ 8 รอบเดือนมกราคม 2563

 

เครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท ออล ไทย แท็กซี่ จำกัด เป็นประธานมอบรางวัล “คนขับเกรด A” สำหรับโครงการคนขับเกรด A จัดขึ้นทุกเดือน โดยดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 8 เดือน มีมอบรางวัลรวมทั้งหมดจำนวน 297 รางวัล ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 รอบเดือนมกราคม 2563 ประเมินตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2563 มีพนักงานขับรถ ออล ไทย แทกซีฯ ผ่านการประเมิน และได้รับรางวัลในรอบนี้จำนวน 46 คน

 

ทั้งนี้โครงการ คนขับเกรด A มีวัตถุประสงค์พัฒนาและยกระดับแทกซีให้มีมาตรฐานทั้งด้านความมีระเบียบวินัย ความปลอดภัย และการให้บริการที่ดีเยี่ยม บริษัทฯ จึงมีนโยบายมอบรางวัลให้คนขับรถแทกซี ที่ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้บริการ สำหรับเกณฑ์การประเมิน ได้แก่
1. ขับรถดีและปลอดภัย โดยบริษัทมีมาตรฐานตรวจสอบอย่างละเอียด
2. ไม่ปฏิเสธลูกค้า และรับงานตามที่บริษัทฯ กำหนด
3. นำรถเข้าตรวจสมรรถนะ และความพร้อมของรถตามกำหนด
4. ส่งเงินค่ารถตามกำหนด
5. ไม่เคยถูกลูกค้าร้องเรียน

 

โดยพนักงานขับรถที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามเกณฑ์พิจารณาจะได้รับเงินรางวัล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจส่งมอบบริการที่เป็นเลิศให้แก่ผู้โดยสาร ปัจจุบัน ประชาชนสามารถเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เชื่อมต่อได้ง่ายมากขึ้น และมีช่องทางอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้ในหลายรูปแบบ

 

แต่อย่างไรก็ตาม จากจำนวนคนพิการ 1.8 ล้านคน และผู้สูงอายุจำนวน 12 ล้านคนในปัจจุบัน โดยเฉพาะคนพิการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลกว่า 1.2 แสนคน ยังเข้าไม่ถึงระบบขนส่งสาธารณะทั่วไป เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหว จึงจำเป็นต้องใช้บริการรถแทกซี ทั้งนี้บริษัทฯ อบรมให้ความรู้ผู้ขับแทกซี ให้ความรู้เบื้องต้นในการให้บริการคนพิการ และผู้สูงอายุ ตั้งแต่สร้างความเข้าใจ และรู้จักลักษณะของคนพิการประเภทต่างๆ การให้ความช่วยเหลือในการใช้แทกซีอย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น การพยุง การอุ้ม การพับเก็บวีลแชร์ เป็นต้น ดังนั้น แทกซีจึงเป็นตัวเลือกที่สำคัญสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุในการเดินทาง และบริษัทฯได้มีนโยบายผู้ขับรถแทกซีไม่ปฏิเสธลูกค้า และรับงานตามที่บริษัทฯ กำหนด เนื่องจาก ออล ไทย แท็กซี่ฯ มีแผนก Call center รับงานจากลูกค้าจึงมีการประสานงานให้พนักงานขับรถออกไปให้บริการตามสถานที่ ที่ลูกค้าแจ้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณามอบรางวัล “คนขับเกรด A” ตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

สำหรับผู้ที่สนใจเรียกใช้บริการ ออล ไทย แท็กซี่ฯ ติดต่อ Call Center 0 – 2018 – 9799 หรือ โบกเรียก (กรณีรถว่างและไม่มีคิวจอง) ทั้งนี้ ออล ไทย แท็กซี่ฯ มีแผนพัฒนาธุรกิจเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการ ทั้งอำนวยความสะดวกสบาย เพื่อส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพให้แก่ผู้โดยสาร

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  https://www.autoinfo.co.th/online/317499/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *