ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง เปิดรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพประจำปี 2563

logomain

 

 

 

นางสาวจิราพร อรุณพูลทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพคนพิการ โดยการฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้มีความรู้และทักษะด้านอาชีพ ตลอดจนทักษะด้านการดูแลตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันและพึ่งพาตนเองได้ จึงได้กำหนดรับสมัครคนพิการ อายุระหว่าง 15 – 40 ปี ที่มีลักษณะความพิการ 6 ประเภท ได้แก่ ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ความพิการทางจิตใจ และพฤติกรรม ความพิการทางสติปัญญา ความพิการทางการเรียนรู้ และความพิการทางออทิสติกสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และความพิการไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอาชีพ ไม่ติดสารเสพติด ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และโรคติดต่อร้ายแรง เข้ารับการฝึกอาชีพโดยมีหลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรเย็บหนัง และหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า รวมทั้งดูแลด้านปัจจัยสี่ระหว่างที่ฝึกอาชีพตามหลักสูตรซึ่งทางศูนย์ฯ จะมีการประเมินผู้พิการก่อนรับเข้าฝึกอาชีพ สำหรับหลักสูตรคอมพิวเตอร์ต้องมีความรู้ขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีความรู้ขั้นต่ำ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

 

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองและประเมินสภาพความพร้อมจากทีมสหวิชาชีพก่อนเข้ารับการฝึกอาชีพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. หรือส่งใบสมัครพร้อมภาพถ่ายเต็มตัวที่แสดงให้เห็นสภาพความพิการ ทางไปรษณีย์มายังศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 50 หมู่ 7 ตำบลทรงคะนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือ E-mail : rehap-ppd@dep.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-462-5008

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200305111830279

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *