สุพรรณบุรี มอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

ที่ห้องประชุมขุนช้าง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 และพิธีมอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

โดยนางสาวบุษยาฏฐ์ มนต์คล้ำ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ให้ได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากการใช้บริการกองทุนฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนการนำเงินกู้ยืมกองทุนฯ ไปประกอบอาชีพ รับทราบช่องทางและระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้ยืมกองทุนฯ และความรับผิดชอบทางกฎหมาย หากไม่ชำระเงินตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ พร้อมทั้งการมอบเงินกู้ยืมกองทุนฯ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ

 

โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจ่ายเงินกู้ยืมกองทุนฯ เป็นเช็คขีดคร่อมเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ เป็นรายบุคคล ซึ่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุพรรณบุรี มีมติอนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 17 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 780,000 บาท

 

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เน้นย้ำให้ผู้กู้ ปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ ในการส่งใช้เงินกู้ยืมกองทุนฯ เป็นประจำทุกงวด เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนไว้บริการสำหรับคนอื่นๆต่อไป หากกู้ยืมเงินไปแล้วไม่ส่งชำระเงินกู้ตามสัญญา ก็จะทำให้ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับคนอื่นๆ ที่ประสงค์จะกู้ยืมไปประกอบอาชีพ ตัวผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันก็ต้องถูกดำเนินตามกฎหมาย ดังนั้น ขอให้ปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ เป็นสำคัญ และนำเงินกู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพด้วยความระมัดระวัง

 

logomain

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200303113425561

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *