วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรม “Keep Walking Together : ก้าวด้วยใจไปด้วยกัน”

logomain

 

วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรม “Keep Walking Together : ก้าวด้วยใจไปด้วยกัน” 

สร้างความเข้าใจให้คนไทย ก้าวสู่สังคมรวม เวทีภาคใต้

 

เมื่อเย็นวานนี้ 28 ก.พ. 63 นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรม “Keep Walking Together : ก้าวด้วยใจไปด้วยกัน” ในโครงการ S2S ส่งกำลังใจและสร้างความเข้าใจให้คนไทยก้าวสู่สังคมรวม เวทีภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด จัดขึ้น ณ ลานกิจกรรมตลาดประชารัฐ วัดไทรบ้านดอน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสื่อสารความเข้าใจและสร้างทัศนคติทางบวก เกี่ยวกับความพิการและคนพิการ ให้แก่คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไป นำไปสู่การสร้างสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความแตกต่างและความเท่าเทียม รวมถึงส่งกำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนในสังคมผ่านบทเพลง และการแสดงดนตรีของศิลปิน S2S ศิลปินตาบอด ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้อง นักดนตรีตาบอด ในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Star หรือ S2S) ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

ประกอบกับด้วยวันที่ 28 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันศิลปินแห่งชาติ ดังนั้น ในฐานะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีศิลปินแห่งชาติ (หนังตะลุงจูเลี่ยม กิ่งทอง) ซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) เมื่อปีพุทธศักราช 2535 และปัจจุบันได้มีทายาทสืบสานงานศิลปะการแสดงประเภทนี้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการระลีกถึงเกียรติคุณของศิลปินแห่งชาติ ที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ศิลปินผู้สืบทอดในปัจจุบัน ที่ได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานงานศิลปะการแสดง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้เรียนเชิญทายาทศิลปินแห่งชาติ ร่วมการแสดงศิลปะการแสดงในงานครั้งนี้ตัวย

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200228233636055

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *