จังหวัดตราด ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

logomain

 

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 63  ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2563  ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ จัดขึ้น โดยมีคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด

 

สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดตราด ในครั้งนี้มีการนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนพิการ ทั้งในเรื่องการรับรองบัญชีรายชื่อสมาชิกองค์กรคนพิการเครือข่ายคนพิการแต่ละประเภทระดับจังหวัด ที่สมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ได้แจ้งบัญชีรายชื่อสมาชิกองค์กรคนพิการเครือข่ายคนพิการแต่ละประเภทระดับจังหวัดของจังหวัดตราด ซึ่งผ่านการรับรองโดยสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นอนุกรรมการฯ ในนามอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตราด ได้แก่ ชมรมจิตแจ่มใสสายใยคนตราด โดยมี นางนาถยา สุทธิวารี เป็นประธานชมรมฯ  นอกจากนี้ ที่ประชุมในครั้งนี้ยังได้รับทราบการรายงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทั้งผ่านการพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 280,000 บาท อีกด้วย

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200228160311889

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *