ปั่น วิ่ง เดิน เพื่อการกุศลช่วยผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อ.แม่อาย

ปั่น วิ่ง เดิน เพื่อการกุศลช่วยผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อ.แม่อาย

 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการ ปั่น วิ่ง เดิน เพื่อผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอแม่อาย โดยทางฝ่ายปกครองอำเภอแม่อายร่วมกับ หน่วยงานเอกชน – ภาครัฐ พ่อค้า ประชาชน ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ กลุ่มมวลชนทุกภาคส่วน ชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแม่อาย ได้จัดกิจกรรม ปั่นและวิ่ง “ปั่น-วิ่ง ปันน้ำใจ เพื่อผู้ยากไร้อำเภอแม่อาย” ครั้งที่ 3 ซึ่งได้ทำการจัดกิจกรรมปั่น เดิน วิ่งในเวลา 08.00 น. หาทุนสมทบเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ บรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัย สงเคราะห์ผู้ยากไร้ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และยังเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม ดอยสูงธรรมชาติงดงาม น่าท่องเที่ยวพักผ่อน แล้วยังเป็นการหารายได้สมทบโครงการกิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย

 

ซึ่งได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในการช่วยเหลือ ประชาชน สังคม เช่น ประสบภัยน้ำท่วม ประสบภัยไฟไหม้บ้าน ประสบภัยหนาวในครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้เจ็บป่วยที่ยากจนไร้ญาติ และสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ที่ไร้บ้านอยู่อาศัยฯซึ่งทางกิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย ได้ให้การช่วยเหลือในการที่ประชาชนได้รับ ประสบกับภัยทางธรรมชาติ และภัยในครอบครัวต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องช่วยเหลือ

 

ซึ่งในปีนี้จะจัดกิจกรรมปั่นรถจักรยานเสือภูเขาขึ้นดอยลางในเทือกเขาผ้าห่มปก จากที่ว่าการอำเภอแม่อาย – ดอยลาง ระยะทาง 19 กิโลเมตร และเดินวิ่งจากที่ว่าการอำเภอแม่อาย – สะพานบ้านท่าตอน 18 กิโลเมตร ซึ่งได้มีผู้คนสนใจเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมทั้งปั่นขึ้นดอยลาง และวิ่งเพื่อสุขภาพจำนวนประมาณ 1,000 คนเศษ ทุกคนที่มาร่วมเพื่อเป้าหมายเดียวกัน สมทบเงินช่วยเหลือกิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย เพื่อจะได้นำไปจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป

 

 

ขอบคุณ… https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1273178

และ  http://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020678&currentpage=1

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *