ประชาสัมพันธ์ เรื่องการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและความสามัคคี สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

ด้วยสมาคมคนตาบอดชาวอีสาน จะจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและความสามัคคี สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน ประจำปี 2563 ขึ้น

ในวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยจัดให้มีประเภทกีฬาและนันทนาการดังนี้

ประเภทที่ 1 การแข่งขันชักคะเย่อ

ผู้สมัคร >>รับสมัคร ประเภททีมไม่จำกัดอายุ รับสมัคร 10 ทีม ทีมละ 7 คน 1 ทีมประกอบด้วย ชาย 4 คน หญิง 3 คน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

1.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นคนตาบอดและเป็นสมาชิกสมาคมคนตาบอดชาวอีสานเท่านั้น

2.ในแต่ละทีม หากส่งรายชื่อนักกีฬาลงแข่งขันแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนตัวนักกีฬาได้

อุปกรณ์

1.เชือกเส้นโตยาว 20 เมตร

วิธีการเล่น นักกีฬาลงทะเบียนรายงานตัวก่อนทำการแข่งขัน 30 นาที -1 ชั่วโมง

1. การเล่นให้ผู้เล่นจับอยู่ในบริเวณที่กำหนดห้ามจับเชือกเกินเขตที่กำหนด

2. เมื่อกรรมการให้สัญญาณเริ่มเล่น ผู้เล่นทั้ง 2 ทีม ดึงเชือกให้เครื่องหมายของฝ่ายตรงข้ามเข้ามาถึงเขตของตน ถือว่าเป็นฝ่ายชนะ

กติกา

1. นักกีฬาลงทะเบียนรายงานตัวก่อนทำการแข่งขัน

2. การแข่งขันรอบคัดเลือก ใช้การแข่งขันครั้งเดียว ผู้ชนะเข้ารอบต่อไป

3. รอบ 4 ทีมสุดท้าย ใช้ผลการแข่งขัน 2 ใน 3 เกม ทีมใดชนะเข้ารอบชิงชนะเลิศ

4. การตัดสินให้อยู่ในการควบคุมของกรรมการเท่านั้น

รางวัล

อันดับ 1 จำนวน 2,000 บาท

อันดับ 2 จำนวน 1,500 บาท

อันดับ 3 จำนวน 1,000 บาท

รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท

——————————————————————————————————–

ประเภทที่ 2 การแข่งขันกระโดดเชือก

ผู้สมัคร >>รับสมัครประเภทเดี่ยวไม่จำกัดอายุ ชาย 10 คน หญิง 10 คน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

1.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นคนตาบอดและเป็นสมาชิกสมาคมคนตาบอดชาวอีสานเท่านั้น

อุปกรณ์การแข่งขัน เชือกขนาดโตเท่าปลายนิ้วก้อยและยาวประมาณ 2 .50 เมตร

กติกาการแข่งขันกระโดดเชือกเดี่ยว แข่งขันทีละคนโดยการจับเวลา นักกีฬาลงทะเบียนรายงานตัวก่อนทำการแข่งขัน 30 นาที -1 ชั่วโมง

1.ผู้เล่นแต่ละคนผลัดกันกระโดดเชือก โดยผู้เล่นถือปลายเชือกไว้ข้างละมือ งอศอกเล็กน้อย ให้กลางเชือกห้อยอยู่ข้างหลัง แล้วแกว่งเชือกให้ข้ามศีรษะ จากหลังมาหน้า เมื่อกลางเชือกตบกระทบพื้นให้กระโดดขึ้นเพื่อให้เชือกลอดใต้เท้าไปทางด้านหลัง และเหวี่ยงข้ามศีรษะตามแรงเหวี่ยงของเชือกมาด้านหน้าใหม่ ทำเช่นนี้ต่อเนื่องเรื่อยไป

2.ผู้เล่นคนใดกระโดดได้จำนวนครั้งมากที่สุด โดยเชือกไม่ติดภายในเวลา 5 นาที ที่กำหนด ผู้เล่นคนใดกระโดดได้จำนวนครั้งมากที่สุดเป็นผู้ชนะ การกระโดดเชือกโดยไม่ติดนั้นหมายความว่าในการกระโดดเชือกจะต้องแกว่งข้ามศีรษะลงมาเท้าต่อเนื่องโดยตลอด การนับจำนวนครั้งหมายถึง การแกว่งเชือกข้ามศีรษะและกระโดดข้ามเชือกได้ครั้งหนึ่งจะนับเป็นหนึ่งครั้ง

3.ถ้ากระโดดติดเมื่อใดจะถือว่าหมดสิทธิการแข่งขัน หากผลการแข่งขันเสมอให้อยู่ที่ดุลพินิจกรรมการตัดสินนับจำนวนครั้ง จนได้ผู้ชนะ

รางวัล

อันดับ 1 จำนวน 700 บาท

อันดับ 2 จำนวน 500 บาท

อันดับ 3 จำนวน 300 บาท

———————————————————————————————————-

ประเภทที่ 3 การแข่งขันปิดตาเตะปีบไกล

ผู้สมัคร รับสมัครประเภทเดี่ยว ชาย 10 คน หญิง 10 คน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

1.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นคนตาบอดและเป็นสมาชิกสมาคมคนตาบอดชาวอีสานเท่านั้น

2.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีอายุ ตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป

 

อุปกรณ์ 1.ปีบที่เปิดฝาบนไว้ 2.ป้ายปัก 3.เทปวัด 4.ผ้าปิดตา

วิธีการเล่น

1. นักกีฬาลงทะเบียนรายงานตัวก่อนทำการแข่งขัน 30 นาที -1 ชั่วโมง

2. ก่อนการเตะ ให้กรรมการตัดสินหมุนตัวนักกีฬา ประมาณ 5 รอบตัว จึงเตะได้

3. ทำการแข่งขันคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 5 คน

4. ผู้เล่นคนใดเตะได้ไกลที่สุด เป็นผู้ชนะ

กติกา

1. ปีบต้องมีความหนาหรือมีน้ำหนักเท่ากัน

2. ต้องไม่เป็นปีบแตกหรือบุบ บู้บี้ จนเกินไป ให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการผู้ตัดสิน

3. ในการแข่งขันจะให้โอกาสนักกีฬาเตะ 3 ครั้ง แล้วดูว่าครั้งไหนไกลกว่ากัน ให้วัดครั้งที่ไกลที่สุด ครั้งเดียวเป็นสถิติ

4. มีกรรมการผู้ตัดสินอย่างน้อย 2 คน

รางวัล

อันดับ 1 จำนวน 500 บาท

อันดับ 2 จำนวน 300 บาท

อันดับ 3 จำนวน 200 บาท

————————————————————————————————————-

ประเภทที่ 4 การแข่งขันปิดตาตีมวย

ผู้สมัคร รับสมัครประเภทเดี่ยว ชาย 10 คน หญิง 10 คน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

1.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นคนตาบอดและเป็นสมาชิกสมาคมคนตาบอดชาวอีสานเท่านั้น

อุปกรณ์ 1.นวม 2. กระจับ 3.ผ้าปิดตา

กติกาการแข่งขัน ชกกัน 3 ยก ยกละ 3 นาที พัก 3 นาที

รางวัล

อันดับ 1 จำนวน 500 บาท

อันดับ 2 จำนวน 300 บาท

อันดับ 3 จำนวน 200 บาท

——————————————————————————————————————–

ประเภทที่ 5 การแข่งขันปิดตาตีหม้อ

ผู้สมัคร รับสมัครประเภทเดี่ยว ชาย 10 คน หญิง 10 คน

อุปกคุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน อาสาสมัครและคนตาบอดที่เป็นสมาชิกสมาคมคนตาบอดชาวอีสานเท่านั้น

กติกา

1.ในการแข่งขันจะต้องปิดตาเท่านั้น

2.ทำการแข่งขันทีละคน

3.ห้ามแกว่งไม้ในแนวขวาง ให้ตีลงพื้นเท่านั้น

อุปกรณ์

1. หม้อดิน หรือ ปิ๊บ

2. ไม้ขนาดจับถนัดมือ ความยาวประมาณ 1.5 เมตร

3. ผ้าสำหรับปิดตา

รางวัล

อันดับ 1 จำนวน 500 บาท

อันดับ 2 จำนวน 300 บาท

อันดับ 3 จำนวน 200 บาท

 

ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อทั้งประเภททีม โดยท่านจัดทีมมาเองและสมัครประเภทเดี่ยว ได้ที่ สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 02-9640483

หรือ 084-6417015 และสมาคมคนตาบอดชาวอีสาน สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทรศัพท์ 043-020221 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – เสาร์

เวลา 08.30 -16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

ขอขอบคุณข้อมูจาก  https://www.facebook.com/groups/396756300500467/
และ https://www.facebook.com/104875524193868/photos/a.104875680860519/104875684193852/?type=1&theater

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *