จังหวัดตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2563

จังหวัดตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2563

 

วานนี้ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการประจำจังหวัด จะได้กำหนดแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ โครงการการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยบูรณาการให้เข้ากับแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบ ติดตามสิทธิ์และสวัสดิการความช่วยเหลืออื่น ตามที่กฎหมายกำหนด

ตลอดจน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ รวมถึงพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน โครงการและการขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ด้วย

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  http://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020600&currentpage=1

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *