ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน

องค์กรแห่งความเป็นเลิศของภูมิภาคอาเซียน ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานแบบครบวงจร โดยมีหน้าที่ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์และอาชีพ ควบคู่กับการฟื้นฟูด้านจิตใจอารมณ์และสังคม การให้บริการปรึกษาแนะนำในการปรับสภาพจิตใจและ แนะแนวอาชีพ รวมถึงการให้บริการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการด้วย โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ จะดูแลผู้เข้ามารับการฟื้นฟูอย่างเป็นกันเองและให้กำลังใจที่จะสู้ต่อ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามารับการฟื้นฟูฯ กลับสู่สังคมอย่างมีความภาคภูมิใจ และสามารถต่อสู้เพื่อตนเองและครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการกลับเข้าทำงานในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้เป็นผู้ที่มีคุณภาพและคุณค่าต่อสังคมต่อไป มีทั้งหมด 5 แห่งด้วยกัน คือ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 (จังหวัดระยอง) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 (จังหวัดเชียงใหม่) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 (จังหวัดขอนแก่น) และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 (จังหวัดสงขลา)

 

ผู้ที่สนใจเข้ารับการฟื้นฟูที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดความรู้ เป็นลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานหรือเป็นผู้ประกันตนทุพพลภาพที่ไม่เนื่องจากการทำงาน สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในกิจวัตรประจำวัน สภาพการสูญเสียที่เกิดขึ้น สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานให้ดีขึ้นได้ ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ โรคเรื้อรัง โรคติดต่อที่อันตราย พิการทางสมองหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ โดยศูนย์ฟื้นฟูฯ จะให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานแบบครบวงจร

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  https://www.thairath.co.th/news/society/1757320

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *