EXIM BANK สนับสนุนเงินทุนการศึกษา การปรับปรุงอาคารหอพัก และของใช้จำเป็น ให้แก่ผู้พิการมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จ.นนทบุรี

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK นำผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK มอบเงินบริจาคในนามธนาคารและส่วนหนึ่งได้รับบริจาคจากพนักงาน จำนวนรวม 606,320 บาท ให้แก่นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จ.นนทบุรี เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา การปรับปรุงอาคารหอพัก และของใช้จำเป็นแก่ผู้พิการที่เข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ณ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมในโครงการด้าน CSR ควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้พิการมีชีวิตที่เป็นอิสระและผาสุก มีทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่สามารถประกอบอาชีพได้

ขอบคุณข้อมุลจาก : https://www.ryt9.com/s/prg/2896544

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *