มูลนิธิเพื่อเด็กพิการองค์การช่วยเหลือเด็ก Save The Children จัดงานนิทรรศการเผยแพร่ความรู้

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการองค์การช่วยเหลือเด็ก Save The Children จัดงานนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ “รู้จัก เท่าทันภัยที่ไม่ไกลตัว” ภายใต้โครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยคนพิการมีส่วนร่วม พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้ (28 ส.ค. 61) ที่โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช นายชูรินทร์ ขวัญทอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายจากนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ “รู้จักเท่าทันภัยที่ไม่ไกลตัว” ภายใต้โครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยคนพิการมีส่วนร่วม พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้และเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ (ไฟไหม้ น้ำท่วม) โดยมีนางสาวสุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (กาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่ บุคลากร ผู้ปกครองโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 5 หน่วยในจังหวัดนครศรีธรรมราช และนักเรียนเข้าร่วมพร้อมรับชมการแสดง จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล และโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายชูรินทร์ ขวัญทอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า งานนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ “รู้จักเท่าทันภัยที่ไม่ไกลตัว” เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยคนพิการมีส่วนร่วม พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานความสำเร็จ การดำเนินงานด้านการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของหน่วยงาน โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกภาคส่วนในสังคม ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของคนพิการและเด็กพิการที่อยู่ในสถานศึกษา ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมการอพยพ หนีภัยน้ำท่วม และภัยไฟไหม้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเอาตัวรอดเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์จริง

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่อง “รู้จักเท่าทันภัยที่ไม่ไกลตัว” จะเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จะร่วมกันพัฒนาโครงการฯ ต่อไปในอนาคต และขอขอบคุณมูลนิธิเพื่อเด็กพิการองค์การช่วยเหลือเด็ก Save The Children และทุกหน่วยงานทุก ๆ ส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ทำให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ประสบความสำเร็จ”

จากนั้น ประธานในพิธีตีฆ้อง 3 ครั้ง เพื่อเป็นสัญลักษณ์การเปิดงาน รับมอบของที่ระลึกจากกรรมการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ พร้อมรับฟังสรุปข้อเสนอระดับนโยบาย ต่อด้วยการเยี่ยมชมบูธนิทรรศการจากหน่วยงานกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 427 ทุ่งสง สถานีกาชาดสิรินธร (กาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่

ขอบคุณ… https://goo.gl/x8zed9

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *