รัฐบาลได้จัดบริการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการในภูมิภาคต่างๆ

ให้บริการจัดฝึกอบรมวิชาชีพแก่คนพิการในสาขาต่างๆ ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวหลักสูตรละ 6 เดือนถึง 1 ปี เพื่อเพิ่มโอกาสแก่คนพิการให้ได้รับประโยชน์ตามสิทธิของตนเองเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป คนพิการที่เข้ามาฝึกอาชีพจะได้มีการพัฒนาทักษะด้านร่างกาย และทักษะทางด้านสังคม และทักษะอาชีพตามที่ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพถนัด ศูนย์ฝึกอาชีพมีทั้งสิ้น 8 แห่ง ดังนี้
1. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย
2. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการขอนแก่น
3. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช
4. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี
5. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
6. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
7. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี
8. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี

ขอบคุณ: www.dep.go.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *