กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการเข้าถึงสิทธิการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผู้ดูผู้พิการและสื่อมวลชนในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสิทธิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ให้กับสื่อมวลชน คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและทุกกลุ่มวัย จำนวน 120 คน ที่โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว นครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่าปัจจุบันสื่อประชาสัมพันธ์มีการพัฒนาไปมาก ผู้พิการสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ การประชาสัมพันธ์จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เข้าใจตรงกันในทิศทางที่ถูกต้อง ทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์และนโยบายด้านคนพิการ การเสริมสร้างความเข้าใจเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ สื่อสารสังคม สร้างการรับรู้และความเข้าใจผ่านสื่อประเภทต่างๆ ตลอดจนบทบาทของศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม 1300

สำหรับจังหวัดนครพนม มีประชากร 715,399 คน มีคนพิการจดทะเบียนคนพิการแล้ว 2,331 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ของจำนวนประชากรทั้งหมด แบ่งออกเป็น 7 ประเภท คือ ความพิการทางการเห็น ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ความพิการทางด้านการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ความพิการทางสติปัญญา ความพิการทางการเรียนรู้ ความพิการทางออทิสติก

ขอบคุณ… https://goo.gl/NkgqiM

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *