สาธารณสุขจังหวัดยะลา จัดอบรมเสริมศักยภาพภาคีเครือข่าย “สร้างลูกรักด้วยมือพ่อ ส่งเสริมแม่กินโฟลิกลดความพิการแต่กำเนิด”

วันที่ (17 ก.ค. 61) ที่โรงแรมแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเสริมศักยภาพภาคีเครือข่าย “สร้างลูกรักด้วยมือพ่อ” เพื่อลดความพิการแต่กำเนิด และส่งเสริมโภชนาการ พัฒนาการเด็กสมวัย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็กอย่างยั่งยืน ปี 2561โดยมี นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ผู้บริหารบุคลากรสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา (สสจ.ยะลา) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายฯ เข้าร่วม

นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เผยว่า สถานะสุขภาพอนามัยแม่และเด็กจังหวัดยะลา ปี 2561 พบมารดาเสียชีวิตจำนวน 5 ราย หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางขณะตั้งครรภ์ครั้งแรก ร้อยละ 16.24 ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 7 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน มีเพียงร้อยละ 31.75 เด็กพัฒนาการสมวัย (ครั้งแรก) ร้อยละ 85.95 พบสงสัยล่าช้า ร้อยละ 26.24 และเด็กปฐมวัยมีปัญหาทุพโภชนาการ คือ พบเด็กเตี้ย ร้อยละ 8.93 เด็กผอม ร้อยละ 5.94 จังหวัดยะลา จึงพบปัญหา “แม่มีภาวะเสี่ยง และลูกสุขภาพไม่ดี” ทาง สสจ.ยะลา จึงได้จัดอบรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการมีบุตรให้มีคุณภาพตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ของคู่สมรสใหม่ ชาย หญิง วัยเจริญพันธุ์ ด้วยการอบรมเสริมความรู้และให้วิตามินโฟลิก แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 20-35 ปีทุกคน ที่พร้อมหรือตั้งใจวางแผน ที่จะมีลูก ซึ่งช่วงวัยดังกล่าวสูตินรีแพทย์ ระบุว่าเป็นเวลาทองของการมีลูก และช่วงเวลาทองของเวลาทองคือช่วงอายุ 24-29 ปี โดยกินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง อย่างน้อย 3 เดือนก่อนการตั้งครรภ์ จะช่วยลดภาวะพิการแต่กำเนิดของทารกลงได้ รวมถึงให้ความสำคัญของบทบาทชายที่จะเป็นพ่อในการส่งเสริมคู่สมรสของตน อีกด้วย

ขอบคุณ… https://goo.gl/i4xSFB

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *