จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการของจังหวัด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการของจังหวัด สร้างความเข้าใจ พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดียิงขึ้น และเป็นประโยชน์สูงสุด

วันที่ 6 ก.ค. 61 ที่ห้องสิงขร โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัด จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของศูนย์บริการคนพิการต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ซึ่งภารกิจสำคัญประการหนึ่งของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 โดยมีการกำหนดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้กับคนพิการหลายประการ เพื่อให้คนพิการได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดียิงขึ้นและเป็นประโยชน์สูงสุด

ปัจจุบัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 14 ศูนย์ ซึ่งจัดตั้งโดยสำนักงานเทศบาล จำนวน 2 ศูนย์ และองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตพื้นที่ 7 อำเภอ จำนวน 12 ศูนย์ ซึ่งยังไม่คลอบคลุมในระดับพื้นที่ในการเข้ารับบริการ การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จึงเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ผู้มีบทบาทรับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำรูปแบบแนวทางที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ ทั้งยัง สามารถเขียนโครงการและเข้าใจในหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่าย ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้ผู้ดูแลคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากสิทธิสวัสดิการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงปฏิบัติไปพร้อม ๆ กัน

ทั้งนี้ มีผู้แทนสภาคนพิการ เจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน

 

ขอบคุณ… https://goo.gl/NHeAkh

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *