จ.สตูล เปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

จังหวัดสตูล เปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล ประธานในพิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลเมืองสตูล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่เทศบาลเมืองสตูล เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์ฯ

ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากอัตราการเกิดลดลงและความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ทำให้ประชากรผู้สูงอายุ มีอายุยืนยาวขึ้น คาดว่าจำนวนผู้สูงอายุ ในประเทศไทยจะเพิ่มสูงขึ้น สังคมไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ภาครัฐต้องมีรายจ่ายด้านสวัสดิการและสุขภาพของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนปัญหาผู้พิการขณะนี้มีอยู่ ร้อยละ 2.66 ของประชากร พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้พิการประเภทการเคลื่อนไหว สาเหตุมาจากโรคเรื้อรังแล้วเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

ดังนั้น ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงชุมชน ท้องถิ่น จะต้องร่วมมือกัน เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า บนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง โดยมีครอบครัวเกื้อหนุน ชุมชนช่วยเหลือ สังคมรัฐเกื้อกูล

เทศบาลเมืองสตูล ร่วมกับโรงพยาบาลสตูลและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จึงได้ก่อตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ขึ้น โดยการสนับสนุนทั้งด้านสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ด้านการแพทย์ บุคลากรตลอดจนเครือข่ายผู้ดูแล (Caregiver) ญาติ ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มการเข้าถึงเชิงรุกของกลุ่มเป้าหมายในการฟื้นฟูสภาพ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอีกด้วย

ขอบคุณ… https://goo.gl/iDMSQg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *