รองนายกรัฐมนตรี ติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุข และผู้พิการที่จังหวัดราชบุรี

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยเข้าติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลสวนผึ้ง ซึ่งได้นำเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่มีความก้าวหน้ามาใช้ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ เช่นลดระยะเวลาการรอคอย อัตราแออัดผู้ป่วยครองเตียงลดลง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลสวนผึ้งรับผิดชอบดูแลรักษาสุขภาพประชาชนทั้งคนไท ยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร จึงได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาโรงพยาบาลพื้นที่ชายแดน ในการส่งเสริมประชาชนมีระบบจัดการสุขภาพตนเอง (smart Health) ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบสุขภาพเพื่อรองรับประชากรและคนต่างชาติ

 

อีกทั้งวางแนวทางป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ เช่น มาลาเรีย วัณโรค เป็นต้น นอกจากนี้ยังฝึกอบรมบุคลากรชาติพันธุ์ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขในการช่วยเหลือด้านการสื่อสาร ทำความเข้าใจกับชุมชนให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นพร้อมกันนี้ยังให้ความสำคัญด้านกิจกรรม 1 วัด 1 รพ. เพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ติดตามดูแลสุขภาพพระสงฆ์ เน้นฝึกอบรมสร้างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำวัด เช่นประชาชนทั่วไป พระสงฆ์ หรือว่าเณร เพื่อให้มีความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการรักษา

โอกาสเดียวกันในตอนบ่ายได้เข้าติดตามการดำเนินงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่วัดนาหนอง อำเภอเมืองราชบุรี

โดยเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้บริการซ่อมแซม สร้างใหม่ อุปกรณ์เครื่องช่วยของผู้พิการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาจัดฝึกอบรมผู้พิการที่สนใจฝึกเป็นอาชีพ หรือจะนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือบุคคลอื่นได้

 

ขอบคุณ… https://goo.gl/R1Ckt4

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *