อ.ทุ่งสง จ.นครสรีธรรมราช เผย การเปิดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม

อ.ทุ่งสง จ.นครสรีธรรมราช เผย การเปิดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 แจ้งความประสงค์ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

นายทศพร จันทระประวัติ นายอำเภอทุ่งสง เปิดเผยว่า การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 โดยต้องมีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเพิ่มเติม คือ มีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ว่างงาน หรือมีรายได้ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นในปี 2559 ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตร ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข คือ ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว บ้าน หรือทาวเฮ้าต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่ ที่ดินกรณีใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ และเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

ทั้งนี้ หากเคยลงทะเบียนในปี 2560 แล้วไม่ผ่าน ลงใหม่ไม่ได้ โดยยินยอมเปิดเผยข้อมูลเพื่อตรวจสอบ ให้ใช้รูปและข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน สามารถแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ขอบคุณ… https://goo.gl/V4F3Tt

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *