เทศบาลตำบลห้วยยอด จ.ตรัง เปิดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลห้วยยอด จังหวัดตรัง เปิดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคม 2561

นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด กล่าวว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 เพิ่มเติมภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” โดยกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ สามารถมาลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรับเพิ่มเติม ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคม 2561 ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลห้วยยอด

สำหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิลงทะเบียนประกอบด้วย เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2542) ว่างงาน หรือมีรายได้ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2559 ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีทรัพย์สินทางการเงินเกิน 100,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จะต้องเป็นบ้าน หรือทาวน์เฮาส์พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา หรือห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร ส่วนกรณีที่เป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน ต้องมีที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่ และเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องไม่เกิน 1 ไร่

สำหรับหลักฐานการลงทะเบียนประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา สมุดเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย ออมสิน ธ.ก.ส. (ถ้ามี) หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน (ผู้รับมอบอำนาจ)

ขอบคุณ… https://goo.gl/7ArFDW

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *