มจธ. จับมือ 6 หน่วยงาน เดินหน้าฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เตรียมพร้อมทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ มจธ. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการอย่างต่อเนื่องมากว่า 5 ปี ที่ผ่านมาแล้ว 4 รุ่น ประสบผลสำเร็จโดยสนับสนุนคนพิการให้เข้าทำงานจริงในสถานประกอบการแล้ว กว่าร้อยละ 50 จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ล่าสุดจัดฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการรุ่นที่ 5 เตรียมความพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการใน “หลักสูตร เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน”

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาคน พัฒนาความรู้ สร้างวัฒนธรรมการมีจิตสาธารณะให้เกิดกับบุคลากรและนักศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างสังคมให้เข้มแข็ง มจธ. พร้อมที่จะพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ และนำความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีนำไปสู่การสร้างประโยชน์ให้กับคนพิการในด้านการทำงานให้สะดวกขึ้น หรือพัฒนาโปรแกรม เครื่องมือที่จะทำให้คนพิการสามารถจะทำงานได้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับการสร้างเครือข่ายหลายกลุ่มในการร่วมกันพัฒนางานด้านนี้ให้มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนา เช่น การสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ที่จะจัดขึ้นช่วงเดือนกรกฎาคมนี้

การสร้างบรรยากาศของสังคมใน มจธ. มีความสมบูรณ์ในแง่ของบริบทคนที่หลากหลายเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัย ทำให้นักศึกษาได้มองเห็นสังคมรอบด้านมากขึ้น และทำให้เห็นถึงความสำคัญของการมีจิตสาธารณะ เพื่อการช่วยเหลือสังคมให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมใหม่หรือช่วยเหลือในด้านอื่นๆ รวมทั้งให้โอกาสคนพิการได้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษามากขึ้น และหวังว่าในอนาคตจะมีคนพิการเข้าทำงานในมหาวิทยาลัยในสัดส่วนที่มากขึ้น

มจธ. พร้อมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ให้คนพิการมีความมั่นใจและภูมิใจในตนเอง ผ่านกระบวนการฝึกอบรม-ฝึกงาน เพื่อให้มีสมรรถนะ มีความสามารถ มีความมุ่งมั่นที่จะทำงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และโครงการนี้จะเป็นต้นแบบของการพัฒนาศักยภาพคนพิการ เพราะมหาวิทยาลัยปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการมากที่สุด และดูแลคนพิการที่เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น ทำให้มีเพื่อนๆ คนพิการ เข้ามาร่วมทำงานกันในสังคมได้มากขึ้น

นายสุเมธ ท่านเจริญ ประธานโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการฯ กล่าวว่า มจธ. ได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือคนพิการให้สามารถประกอบอาชีพได้ โดยการจัดฝึกอบรม-ฝึกงานในอาชีพที่เหมาะสมกับความต้องการของสถานประกอบการและคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 การดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2557 รวม 4 รุ่น มีคนพิการเข้าร่วมโครงการรวม 101 คน และมีคนพิการที่จบไปประกอบอาชีพทำงานในภาคอุตสาหกรรมรวม 54 คน คิดเป็นร้อยละ 53.46 ของคนพิการที่เข้าร่วมโครงการ

สำหรับในปี 2561 มจธ. ได้ดำเนินการจัดโครงการเป็นรุ่นที่ 5 ในหลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน มีระยะเวลาการอบรม รวม 6 เดือน แบ่งเป็นอบรมพื้นฐานด้านสังคม การใช้ชีวิต รวม 2 เดือน อบรมด้านอาชีพ 2 เดือน และฝึกงานในสถานประกอบการจริง 2 เดือน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามมาตรา 35 ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 สนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรม จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ดานิลี่ จำกัด บริษัท ศรีไทยมิยากาวา จำกัด บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เสถียรอุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท ไทยสมบูรณ์การทอ จำกัด

นายณภัทร กรุดยิ้ม ผู้เข้าร่วมโครงการฯ พิการขา เล่าให้ฟังว่า หลังจากตนได้เข้าอบรมในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์จากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ พระประแดง ทำให้อยากเพิ่มพูนความรู้ด้านอื่นๆ เพื่อจะนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว จึงเข้าร่วมโครงการฯ นี้ เพราะอยากได้ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ เรียนรู้การใช้ชีวิตให้เป็นที่ยอมรับในสังคม เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตนมากขึ้น อยากให้คนพิการทุกคนให้กำลังใจตัวเอง และเปิดโอกาสตัวเองก้าวเข้าสู่สังคม โดยเข้ามารับการฝึกฝน ฝึกอบรมที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการเปลี่ยนความคิด และพัฒนาอาชีพที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเอง และครอบครัวต่อไปได้

ขอบคุณ… http://www.thaipr.net/education/867588

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *