ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการกรุงเทพมหานคร

วันที่ 13  มิถุนายน 2561 ทีมงานไอแอล กรุงเทพฯ

นำทีมโดย คุณเสาวลักษณ์  พวงเงินและ คุณกรกมล  เงาศรี   ได้เข้าให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องสิทธิต่างๆของคนพิการที่มารับการฟื้นฟูสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายแห่งชาติ

ซึ่งทาง  ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการกรุงเทพมหานคร  มีกิจกรรมที่องค์กรดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน  ดำเนินงานตามแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระ โดยจัดบริการ 4 อย่าง คือ

1)บริการข้อมูลข่าวสาร และการส่งต่อ

2)บริการให้คำปรึกษาฉันเพื่อน

3)บริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระ

4)พิทักษ์สิทธิ์คนพิการ

กิจกรรมดังที่กล่าวมาเพื่อให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชน สังคม ได้อย่างเท่าเทียมกับบุคลอื่นอย่างสมศักดฺศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งคนพิการยังสามารถคิด ตัดสินใจ เลือกวิถีการดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง และสร้างความเข้มแข็งให้กับคนพิการ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการกรุงเทพมหานคร ดำเนินงานร่วมกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายแห่งชาติ เพื่อพัฒนารูปแบบหน่วยร่วมบริการภายใต้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ที่ตั้งสำนักงาน   ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการกรุงเทพมหานคร

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (ห้องบ้านวิถีชีวิตอิสระ)

88/26 ม.4 ซอยบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

โทร.085-3378230,082-4666926

ขอบคุณ: facebook  เพจ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการกรุงเทพมหานคร@BILC.net

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *