“สมคิด”นำทีมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการสมัยที่ 11

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคณะผู้แทนไทย ร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 11 ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 11 ระหว่างวันที่ 12-14 มิ.ย. 2561 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

นายสมคิด เปิดเผยว่า ตนได้เข้ารับฟังการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง “การจัดสรรงบประมาณระดับชาติผ่านการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชนและความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ” โดยนโยบายของรัฐบาล ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนับสนุนเงินสำหรับการประกอบอาชีพอิสระของคนพิการ และมีความร่วมมือ “ประชารัฐด้านสังคม” (public-private partnerships) สร้างโอกาส อาชีพ และรายได้ ให้คนพิการได้ทำงานในภาคเอกชนและภาครัฐ เป้าหมาย 100 % ในปี 2018 นอกจากนี้ มีความร่วมมือระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อคนพิการในภูมิภาคอาเซียน (Asean Entreprenuer Network for Persons with Disabilities) และสนับสนุนศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก (APCD) เพื่อการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการในภูมิภาค และสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ (SE) โดยการอบรมอาชีพเบเกอรี่สำหรับคนพิการทางสติปัญญาและคนพิการทางการได้ยิน

สำหรับเรื่อง “สตรีและเด็กหญิงพิการ” (Women and girls with disabilities) รัฐบาลไทย ได้ความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการขจัดการเลือกปฎิบัติและลดการกระทำความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงพิการ โดยมอบหมายให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 1 พศ. 2555-2559 และเมื่อสิ้นสุดแผน ได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พศ 2560-2564 โดยมีวิสัยทัศน์ “สตรีพิการเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียม ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน” ทั้งนี้ แผนฯ ดังกล่าว มีเป้าหมายให้สตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ บริการอนามัยเจริญพันธุ์ การดูแลสุขภาพ และต้องไม่ถูกกระทำความรุนแรง ปราศจากการล่วงละเมิด และการแสวงหาประโยชน์ในทุกรูปแบบ ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ สนับสนุนให้สตรีพิการ และชมรม องค์กรสตรีพิการ มีศักยภาพ ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม และนโยบายสาธารณะต่างๆ

นายสมคิด กล่าวว่า ตนได้เข้าพบและร่วมหารือแบบทวิภาคี กับผู้แทนประเทศออสเตรเลีย เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือแผนงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. แผนการประกันคุณภาพชีวิตคนพิการ (Disability Insurance Scheme) 2. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เข้มแข็งเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกับทุกคนในสังคม (Disability Inclusive Development : DID) และ 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการ โดย พก. มีแผนจะลงนามความร่วมมือกับองค์กร Royal Society for the blind (RSB) การจัดตั้งสถาบันสุนัขนำทาง และองค์กร MINDA การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการในชุมชน เมืองอะดิเลท ในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ช่วงปลายเดือนส.ค. 2561 ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนต่อไป

ขอบคุณ… https://www.dailynews.co.th/politics/649254

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *