สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคายจัดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นสะท้อนปัญหา

เสียงสะท้อนของเด็กละเยาวชน…บ้านพักเด็กและครอบครัวหนองคาย ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคายจัดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นสะท้อนปัญหา

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศูนย์ราชการจังหวัด นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการเวทีรับฟังประเด็นสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2561 โดยมีตัวแทนเยาวชน ในจังหวัดหนองคาย ทั้ง 9 อำเภอ กว่า 150 คน เข้าร่วมโครงการ

นายวัชรพงษ์ ราชบุรี ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ วิเคราะห์สถานการณ์เด็กและเยาวชน ทบทวนกลไก กระบวนการทำงาน รวมทั้งหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัด โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงในครอบครัว, ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น, ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง, เด็กและเยาวชนติดเกมและติดสื่อออนไลน์, ปัญหาการรวมกลุ่มแข่งรถจักรยานยนต์, ปัญหาเด็กเคลื่อนย้ายและปัญหาเด็กไร้สัญชาติ, ผลกระทบจากปัญหาเอดส์, ถูกบังคับใช้แรงงาน, ค้าประเวณี, ติดยาเสพติด, ปัญหาความยากจนและพิการ ซึ่งประเด็นปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมในภาพรวม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงเป็นการสะท้อนความคิดเห็นจากเด็กและเยาวชน เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงปัญหาและความต้องการของเยาวชน โดยชี้ให้เห็นว่าเยาวชน เป็นบุคคลที่มีศักยภาพและเป็นหุ้นส่วนของสังคม มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมได้เช่นเดียวกัน.

ขอบคุณ… http://www.tnews.co.th/contents/462536

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *