พก.จับมือเครือข่ายปรับปรุง UD เพื่อคนพิการ

พก.จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าแก้ไขการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ ภายในสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว

รัฐบาลนำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ อันเป็นสิทธิพื้นฐานและเครื่องหมายแสดงความเท่าเทียมของสังคม โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในทุกรูปแบบ โดยใช้กลไกพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20 กำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ โดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้คนพิการและทุกคนในสังคม สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าว ถึงกรณีที่คนพิการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน โดยเผยเเพร่ภาพบริเวณทางรถเข็นสำหรับคนพิการ (วีลแชร์) ที่ใช้เชื่อมต่อไปยังลิฟท์โดยสารสำหรับขึ้นสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 9 สถานี มีลักษณะเป็นทางแคบ กว้างเพียง 45 ซม. ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 150 ซม. นอกจากนี้ ยังมีเสาโทรศัพท์ตั้งกีดขวางระหว่างทางเดิน รวมไปถึงพื้นมีการทรุดเป็นหลุมใหญ่ ทำให้รถวีลแชร์ไม่สามารถผ่านได้ ก่อให้เกิดอันตรายในการเดินทางของคนพิการ

“จากข้อสรุปการประชุมหารือในครั้งนี้ ได้มีการเริ่มปรับปรุงในบางส่วน ได้แก่ ถอดเสาโทรศัพท์ที่ตั้งกีดขวางทางเท้าออก พร้อมปรับสภาพพื้นผิวทางเดินที่เป็นหลุมขนาดใหญ่ ให้มีสภาพราบเรียบไม่เป็นอันตรายต่อคนพิการและทุกคนที่สัญจรผ่าน และในอนาคตจะมีการแก้ไขทางเท้าบริเวณสถานีรถไฟฟ้าให้ครบทั้ง 9 สถานี ให้มีความกว้างได้มาตรฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคมต่อไป” นายสมคิด

ขอบคุณ… https://www.dailynews.co.th/regional/648611

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *