จี้ พก.ถกคลังเบรกยึดเงินกองทุนคนพิการ 2 พันล้าน

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยบริการล่ามภาษามือ (ฉบับที่…..) พ.ศ…. ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 352,503 คน นอกจากนี้ ยังได้รับทราบรายงานผลการขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการภาคเอกชน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ซึ่งพบว่าหน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามกฎหมาย 10,031 คน คิดเป็นร้อยละ 80.25 จากที่ต้องจ้างทั้งหมด 12,500 คน และสถานประกอบการเอกชน 60,527 คน คิดเป็นร้อยละ 93.64 จากที่ต้องจ้างทั้งหมด 64,636 คน

พล.อ.อนันตพร กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณาข้อเรียกร้องของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ทำหนังสือถึงกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) คัดค้านการนำเงินสภาพคล่องส่วนเกินของทุนหมุนเวียนในกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่งเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 2,000 ล้านบาท ตามคำสั่งการของกระทรวงการคลัง ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ พก.หารือกระทรวงการคลังเพื่อหาข้อยุติต่อไป.

ขอบคุณ… https://www.thairath.co.th/content/1303287

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *