ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความบกพร่องทางการ ได้ยิน ที่สามารถช่วยเหลือตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาต่อใน 2 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ โดยผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมีความประพฤติเรียบร้อย

โดยยื่นใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://rmutp.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 มิถุนายน 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.02-665-3777 ต่อ

ขอบคุณ… http://www.thaipr.net/education/861204

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *