จังหวัดอุดรธานี มอบเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ กว่า 2 ล้านบาท

วันนี้ (22 พฤษภาคม 2561) ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นาย ธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบเงินทุนกู้ยืมให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าว่า คนพิการถึงแม้ร่างกายจะพิการ แต่หัวใจไม่พิการ เงินทุนกู้ยืมที่ได้รับมอบในวันนี้ จะเป็นการเพิ่มโอกาสและสร้างกำลังใจให้กับผู้พิการในการดำรงชีวิตและสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในสังคม

นางสิริวิมล ภู่หริย์วงศ์สุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่าการมอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการครั้งนี้ มีผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการเข้ารับมอบ จำนวน 34 ราย เป็นเงิน 2,148,000 บาท กำหนดวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 60,000 บาท หากประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเกินกว่าวงเงินที่กำหนด จะมีการพิจารณาเป็นรายๆ ไป ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 120,000 บาท ต่อคน ส่วนการกู้ยืมของกลุ่ม กำหนดวงเงินกลุ่มละไม่เกิน 1,000,000บาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย

ทั้งนี้ ผู้กู้ ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ มีความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื่องที่ขอรับการสนับสนุน บรรลุนิติภาวะ มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้เงินจากกองทุน เว้นแต่ได้ดำเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปี ในกรณีที่มีหนี้สินอยู่กับกองทุนต้องได้ชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 วงเงินกู้ยืมทั้งหมด มีความสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมได้ และมีบุคคลที่น่าเชื่อถือเป็นผู้ค้ำประกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 โทรศัพท์หมายเลข 042 325 615 ต่อ 1

ขอบคุณ… https://goo.gl/UkPAJK

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *